–   Juliol 2013 (descarregar PDF)

–   ESTATS FINANCERS

– Retribució dels òrgans de direcció.