De conformitat al que s’estableix en l’article 11 dels Estatuts de la Fundació, conformen el Patronat les següents persones:

1) Alcalde de Vic, Sra. Anna Erra Solà que és la Presidenta segons els estatuts..

2) Regidor d’Educació el Sr. Àlvar Solà Serrabou que és el Vicepresident segons els estatuts.

3) El Regidor de Cultura, la Sra. Susagna Roura Pujols

4) El Regidor de Joventut, el Sr. Josep Mª Roca Bigas

5) Els membres titulars de la Comissió Informativa d’Alcaldia i Social de l’ajuntament de Vic que en l’actualitat són les següents:

– Sra. Maria Balasch Pla

– Sr. Joan Coma Roura que delega la aeva participació en el Patronat en la Sra.Katia Juncks.

– Sr. Benjamí Dòniga Fraile

– Sr. Josep Anglada Rius

– Sr. Arnau Martí Danés