– Missió. (descarregar PDF)

– Estatuts i número de registre de l’entitat. (descarregar PDF)

– Comitè Direcció Feduart (descarregar PDF)

– Organigrames