Bases procés selecció (modificades a data 10/05/2022)

Relació provisional d’admesos i exclosos

Relació definitiva d’admesos i exclosos

Acta comissió de selecció