1

La Fundació Educació i Art (FEDUART) es va constituir l’any 2008 per acord del Ple de l’Ajuntament de Vic amb la voluntat que servís d’instrument per a la gestió indirecta dels serveis públics, sobretot d’àmbit educatiu, com ara les Escoles Bressol Municipals, l’espai de La Farinera, Centre d’Arts Visuals i els Casals d’Estiu.

El Patronat de la Fundació està constituït per l’Alcaldessa de la ciutat, els regidors d’educació, de cultura i de joventut, així com els regidors que constitueixin l’actual Comissió Informativa d’Alcaldia i Social de l’Ajuntament de Vic.

La finalitat fundacional consisteix en:

– La promoció, coordinació, gestió i administració de les Escoles Bressol Municipals de Vic amb l’objectiu de cobrir el servei de custòdia, d’educació, de comunicació i d’alimentació dels infants de 0 a 3 anys.

– La gestió d’activitats en l’àmbit de la gestió cultural i de l’educació d’infants, joves i adults amb l’objectiu que puguin desenvolupar, aprendre i practicar les diferents disciplines artístiques i aplicacions multimèdia.

– La gestió, administració i organització d’activitats formatives i de lleure.

Serveis FEDUART

Les Escoles Bressol Municipals de Vic. Anar a web

La Farinera, Centre d’Arts Visuals de Vic. Anar a web

Casals d’estiu. Anar a web

Espai Familiar Municipal de Vic. Anar a web